2013-05-13 11:17:21 z NOWY DWÓR
Koniec współpracy parafii z firmą Miller - czy teraz będzie lepiej?

Ta wiadomość zaskoczyła wszystkich parafian. Podczas ogłoszeń po mszy świętej, ks. proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Maz. Andrzej Kwiatkowski poinformował, że kończy współpracę z firmą Miller. – Od maja wszystkie sprawy związane z pochówkiem będą załatwiane w kancelarii parafialnej – powiedział.

Od wielu lat wszyscy, którym zależało na pochowaniu bliskich na cmentarzu parafialnym w Nowym Dworze Maz. kierowali się nie do kościoła, a do zakładu pogrzebowego Miller przy ul. Targowej. To tu wybierana i opłacana była kwatera oraz załatwiane pozostałe formalności.   Ta postrzegana przez wielu parafian jako „dziwna i niezrozumiała” współpraca trwała odkąd proboszczem parafii był ks. Dusza. Proboszczowie parafii zmieniali się, ale współpraca trwała dalej.
Na czym ona polegała - do końca nie wiadomo. Firma Miller odpowiadała też m.in. za odśnieżanie alejek zimową porą.

- Nie będę na ten temat mówiła, bo już nie prowadzę firmy. Jestem zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna – powiedziała nam Ewa Miller i odłożyła słuchawkę.
Ksiądz proboszcz A. Kwiatkowski, który miał być dla nas dostępny w godzinach pracy kancelarii parafialnej, niestety nie był.
Dowiedzieliśmy się, że nie był zadowolony ze współpracy z zakładem pogrzebowym, ze względu na skargi ze strony parafian. Chodziło m.in. o niejasne dla nich sposoby rozliczania się oraz pomyłki w sprzedaży kwater. O tym, że chce zerwać umowę mówiło się od kilku miesięcy, ale nieoficjalnie. Proboszcz obawiał się tego ze względów formalnych, ale też logistycznych. Kartoteka cmentarza znajdzie się w budynku starej plebanii, gdzie przygotowywane są pomieszczenia.

W ostatnim czasie ks. proboszcz zatrudnił młodego mężczyznę do obsługi kartoteki cmentarza.