czwartek, 29 czerwca 2017r. imieniny: Piotra i Pawła
redakcja@goniec-lokalny.pl | | Redakcja | Reklama | Mapa serwisu
Repertuar Kina Niwa

http://www.goniec-lokalny.pl/gfx/upload/PRZED NAMI/repertuar.jpg

Wiadomości
Kursy walut ( notowania średnie NBP )
Logowanie
Email:
Hasło:
rejestracja | zapomniałem hasła
Newsletter

Dopisz tutaj swój email aby otrzymywać nasz newsletter
2013-06-29 15:49:13 z JABŁONNA
Karta Dużej Rodziny już w Jabłonnie

http://www.goniec-lokalny.pl/gfx/upload/dobrewiadomosci/KDR_jablonna.jpg

 

Gmina Jabłonna wprowadziła Kartę Dużej Rodziny. W trakcie ostatniej sesji Rady Gminy przyjęta została uchwała w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne w gminie. Rodziny z trojgiem i więcej dzieci otrzymają m.in. 50% ulgi w opłatach za wybrane usługi realizowane przez jednostki organizacyjne gminy. Wystarczy być zameldowanym na terenie g. Jabłonna, mieć "dużą rodzinę", wypełnić wniosek i korzystać z ulg.

Duża Rodzina to…
Program „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Jabłonna” to ukłon w stronę rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Każda rodzina, która otrzyma kartę będzie uprawniona do korzystania ze zniżek wysokości 50% obejmujących m. in. opłatę za śmieci czy ceny biletów na imprezy i zajęcia organizowane przez gminę.
Karta Dużej Rodziny obejmie rodziny mieszkające i zameldowane w gminie Jabłonna, które mają troje i więcej dzieci (do 18 roku życia bądź – 24 w sytuacji gdy dziecko uczy się w szkole wyższej) i rozliczają się w legionowskim Urzędzie Skarbowym. Dziećmi w rozumieniu programu są dzieci własne, przysposobione, te co do których toczy się postępowanie o przysposobienie i dzieci znajdujące się pod opieką prawną. Jest to duże udogodnienie dla rodzin – pomaga i wyrównuje szanse.

Dużo dzieci – dużo zniżek
Duże Rodziny, które przystąpią do programu będą uprawnione do korzystania z ulg w opłatach za usługi realizowane przez gminę Jabłonna. 50% zniżką zostaną objęte ceny biletów na imprezy kulturalne i sportowe oraz na zajęcia organizowane przez GCKiS oraz opłaty za obiady w szkolnych stołówkach.
Ulgi będą dotyczyć również opłat za czynsz w lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za świadczenia gminnych przedszkoli w zakresie wykraczającym poza podstawę programową (w trzech powyższych przypadkach rodziny nie mogą zalegać z ww. opłatami).
Koordynatorem jabłonowskiej Karty Dużej Rodziny 3+ jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym należy składać wypełnione wnioski deklarując chęć przystąpienia do programu.

Dołącz do nas
Władze Jałonny zapraszają przedsiębiorców i instytucje z terenu gminy do zostania partnerem programu. Podmioty działające w gminie mogą zgłaszać zakres i wysokość oferowanych ulg i razem z samorządem wspierać i promować duże rodziny.

na podst. jablonna.pl
facebook